چهارشنبه 10 آذر 1400   17:56:23
هیات اجرایی جذبهیات اجرایی جذب
اطلاعیه هااطلاعیه ها

قابل توجه اساتيد پيماني و رسمي آزمايشي

قابل توجه اعضاي هيأت علمي پيماني و رسمي آزمايشي

  به اطلاع اعضاي هيأت علمي پيماني و رسمي آزمايشي دانشگاه مي رساند حداقل مدت توقف در هر دوره 2 سال مي باشد و براي اساتيد رسمي آزمايشي مدت دوره بين 2 تا 5 سال مي باشد که البته پس از دو سال براي 3 دوره يک ساله قابل تمديد خواهد بود و تمديد آن با نظر هيأت امناي محترم مي باشد.

  بديهي است اگر ايشان نتوانند در اين مدت به رسمي قطعي تبديل وضع نمايند با دستور هيأت امناي محترم به پيماني تنزل خواهند يافت.

  براي اين منظور فرم هاي مربوطه( فرم شماره يک) را از قسمت فرم ها تکميل نموده و به همراه مدارک اشاره شده در انتهاي فرم به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب تحويل نماييد. و فرم هاي علمي را نيز تکميل و در صورت کسب امتيازات لازم (70% ارتقاء ) به دانشکده مربوطه تحويل نمايند.
   براي اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي متقاضي تبديل وضعيت به رسمي قطعي ارتقاء به مرتبه دانشياري ضروريست که براي اين منظور اعضاي هيأت علمي به هيأت نظارت و ارزيابي مراجعه نمايند .

تعداد بازديد اين صفحه: 12411
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما